Galafrēze M7 G

PDF 249 KB

Bez ātrās frēžu nomaiņas sistēmas.

Manuālie piespiedēji.

Iespējams apstrādāt impostu un ārējos stūrus.